SÅ HÄR BEHANDLAR JOSEFSSONS HUSVAGNAR AB PERSONUPPGIFTER

Josefssons Husvagnar AB (556398-6982) behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Josefssons Husvagnar AB skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.
Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

Denna integritetspolicy beskriver hur Josefssons Husvagnar AB behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Josefssons Husvagnar AB, org.nr. 556398-6982, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Josefssons Husvagnar AB dina personuppgifter?

Josefssons Husvagnar AB samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, gör en felanmälan eller ansöker om arbete hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster. Josefssons Husvagnar AB kan även få personuppgifter och lämna till andra källor än dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis Finansbolag, Banker, Försäkringsbolag och Transportstyrelsen.

Vilka uppgifter behandlas?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Josefssons Husvagnar AB för bland annat följande ändamål:
fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
hantera och administrera felanmälningar,
använda för att kontakta dig,
använda som underlag vid fakturering och bokföring,
använda för att erbjuda nya avtal/tjänster.

När har Josefssons Husvagnar AB rätt att behandla dina personuppgifter?

Josefssons Husvagnar AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Josefssons Husvagnar AB kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Josefssons Husvagnar AB och Josefssons Husvagnar AB personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Josefssons Husvagnar AB.

Överföring till tredje land

Josefssons Husvagnar AB överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar Josefssons Husvagnar AB dina personuppgifter?

Josefssons Husvagnar AB sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Josefssons Husvagnar AB. Gallringsbesluten innehåller information om när Josefssons Husvagnar AB får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter. Följande scenarios ser vi som anledning att spara personuppgifter på med lagringstid:

Scenario / Lagringstid

Offert 5 år

Köp som lett fram till kontrakt 7 år

Verkstadsärenden 5 år

Beställning av tillbehör eller reservdelar 1 år

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter. Personuppgifterna gallras då enligt Josefssons Husvagnar AB:s gallringsbeslut.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:
Josefssons Husvagnar AB
Box 30
438 21 Landvetter

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Josefssons Husvagnar AB arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Cookies

Josefssons Husvagnar AB webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på vår webbplats.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Josefssons Husvagnar AB gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.josefssonshusvagnar.se.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Josefssons Husvagnar AB
Box 30
438 21 Landvetter

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. april 2018.

Josefssons husvagnar husbilar i sociala medier

För senaste nytt från oss, följ Josefssons husvagnar husbilar i sociala medier!

Bläddra eller ladda ner kataloger

Katalogerna direkt från KABE

Josefssons Husvagnar AB använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.